Teatr Figur


Teatr Figur
Adres
Miasto: Kraków
Ulica: Zamojskiego 50

Kontakt
Pokaż dane kontaktowe >>>
Telefon:(12) 296-18-92
E-mail:te­atr@teatr­fi­gur.pl
Strona:www.teatrfigur.pl

Ze­spół Te­atru Fi­gur Kraków za­prasza wszyst­kich za­in­tereso­wanych: współcze­sną sz­tu­ką, te­atrem for­my, anima­cją kul­tu­ral­ną, czymś więcej niż czubek własnego nosa na we­ek­end z te­atrem cie­ni! Nie stój w cie­niu ogra­niczeń, daj się po­nieść wy­obraźni! Nie wy­ma­ga­my żad­nego do­świad­cze­nia!

Sami twórcy charakteryzują Teatr Figur w trzech prostych zdaniach:

- w spektaklach wykorzystujemy lalki niekonwencjonalne, teatr cieni, wyobraźnię
- poważnie traktujemy dziecięcego widza (i jego rodziców)
- zarażamy entuzjazmem


MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook