Wystawa "Minimal Movements" - Bunkier SztukiPowiązane obiekty:
Powiązane newsy:

Do 23 grudnia można obejrzeć wystawę "Minimal Movements" w Bunkrze Sztuki. Wystawa Minimal Movements to próba zobrazowania minimalnych przesunięć w przestrzeni oraz zdefiniowania ruchu, pojmowanego nie tylko w sensie fizycznym, ale i społecznym.

Tym, co łączy twórczość prezentowanych artystów (Miklós Erdély, Tibor Gayor, Dóra Maurer, Vera Molnár) jest racjonalne podejście do sztuki, mające swoje korzenie w działalności artystycznej i teoretycznej László Moholy-Nagyego. Tytuł wystawy został zapożyczony z cyklu prac Dóry Maurer Studies of Minimal Movements. Rejestrując proste i pozornie bezmyślne czynności artystka uwidacznia ich złożoność i racjonalne podłoże.

Zagadnienie to przewrotnie zostaje podjęte także w pracach Miklósa Erdélyego, jednego z najważniejszych artystów węgierskich, dla którego jednym ze zjawisk determinujących twórczość była utopijna rzeczywistość kadarowskiego społeczeństwa. Racjonalna analiza to ważny element działań artystycznych Tibora Gayora. Próbując odnaleźć granicę pomiędzy ruchem a jego brakiem, stawia pytanie, czy rozdzielenie tych dwóch zjawisk jest w ogóle możliwe. Odmienne spojrzenie prezentuje prekursorka digital artu Vera Molnár w instalacji Hommage a Dürer, wykorzystując program komputerowy, sprowadza do prostych struktur dzieła Albrechta Dürera, dokonując równocześnie przesunięć w przestrzeni sztuki.


MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook