Artykuł sponsorowany

Konkursy

Polecamy

Żydowskie Muzeum Galicja - program na styczeń


Program – styczeń 2012
Programme of events – January 2012

Godziny otwarcia Muzeum w Sylwestra i Nowy Rok:
31.12.2011 – 10.00-14.00
01.01.2012 – 12.00-18.00

Museum opening hours on New Year’s Eve and New Year’s Day:
31.12.2011 – 10.00-14.00
01.01.2012 – 12.00-18.00

Każdy Piątek, godz. 19:00
Kabalat Szabat

Dołącz do Beit Kraków – lokalnej, postępowej wspólnoty żydowskiej, by wraz z nią celebrować Kabalat Szabat w Żydowskim Muzeum Galicja. Spotkania prowadzi Rabinka Tanya Segal.
Pełne informacje o działalności i przedsięwzięciach Beit Krakow: www.beitkrakow.pl

Every Friday, 19:00
Kabbalat Shabbat

Join Beit Krakow, the local Progressive Jewish community, for Kabbalat Shabbat services held at the Galicia Jewish Museum and led by Rabbi Tanya Segal.
See www.beitkrakow.pl for the latest service details and for information about Beit activities.

Każda sobota, godz. 19.00
Koncert: Di Galitzyaner Klezmorim

Zespół w swej twórczości nawiązuje do tradycji muzyki klezmerskiej. Nadając jej całkowicie osobisty charakter, stara się w sobie tylko właściwy sposób wydobyć i podkreślić to, co zdaniem twórców najistotniejsze. Poetycka, melancholijna melodyka przeplata się z żarliwą, ekstatyczną żywiołowością tworząc przestrzeń wypełnioną szeroką gamą barw i emocji. Oprócz utworów bazujących na oryginalnych melodiach klezmerskich, coraz więcej jest w repertuarze Di Galitzyaner Klezmorim kompozycji własnych.
Mariola Śpiewak – klarnet, Grzegorz Śpiewak – akordeon, Rafał Seweryniak – kontrabas
Bilety: 50 zł i 40 zł (ulgowy)

Every Saturday, 19.00
Concert: Di Galitzyaner Klezmorim

The band Di Galitzyaner Klezmorim's compositions are based on traditional klezmer music, bringing out elements they find most important to give their work its unique character. The poetic, melancholy melodies are intertwined with passion, ecstasy and spontaneity, creating a space filled with a wide range of colours and emotions. The band's repertoire includes compositions based on old klezmer melodies as well as original works.
Mariola Śpiewak – clarinet, Grzegorz Śpiewak – accordion, Rafał Seweryniak – double bass
Tickets: 50 PLN (general), 40 PLN (discounted)

Niedziela, 08.01.2012, godz. 17.00

„Kazimierz bez słów” spotkanie autorskie z Bogdanem Frymorgenem

„Niektóre fotografie w tym albumie wykonałem aparatem należącym do mojego przyjaciela, Chrisa Schwarza. Po wyjeździe z Anglii Chris zamieszkał na Kazimierzu. Poświęcił ostatnie lata swego życia historii Żydów polskich i założył Żydowskie Muzeum Galicja.” B. Frymorgen
Bogdan Frymorgen – producent i dziennikarz radiowy. Współpracuje z BBC World Service i RMF FM. Jest związany z wieloma instytucjami kulturalnymi na krakowskim Kazimierzu.

09.01.2012 o godz. 18.00 wernisaż zdjęć w Centrum Kultury Żydowskiej, ul. Meiselsa.

W języku polskim, wstęp wolny.

Sunday, 08.01.2012, 17.00
Kazimierz without words meeting with Bogdan Frymorgen

Some of the photographs in this book were taken with a camera that once belonged to my friend Chris Schwarz. On leaving England, Chris settled in Kazimierz. He devoted the last years of his life to celebrating the history of Poland’s Jews, and established the Galicia Jewish Museum in Krakow. B. Frymorgen
Bogdan Frymorgen is a journalist and broadcaster and works for BBC World Service and radio RMF FM. He collaborates with many cultural institutions in Krakow’s Kazimierz district.

09.01.2012, 18:00, preview of a photographic exhibition at the Jewish Cultural Centre on ul. Meiselsa.

In Polish, free admission.

Czwartek, 12.01.2012, godz. 17.00
Niesamowita wyobraźnia: Żydzi amerykańscy a przemysł komiksów

Żydzi w Stanach Zjednoczonych niejednokrotnie napotykali trudności w znalezieniu pracy, gdyż najlepsze stanowiska zajmowali biali protestanci. Dlatego zmuszeni byli szukać pracy w dziedzinach uznawanych za wymagające mniej profesjonalizmu lub wykształcenia. Jedną z dziedzin, w której przodowali, był amerykański przemysł komiksowy. Tworzyli go ludzie, poszukujący integracji z kulturą, która niejednokrotnie ich odrzucała. Wykorzystując idee i obrazy tzw. American Dream („snu o Ameryce”) oraz czerpiąc inspirację z tradycji żydowskiej, artyści ci stworzyli niektóre z najbardziej rozpoznawalnych postaci komiksowych – od Supermana (wzorowanego na Mojżeszu) po Hulka (wzorowanego na golemie). W opowieściach tych można dostrzec nawiązania do kultury żydowskiej. Dzieło żydowskich autorów komiksów w Stanach Zjednoczonych wyraża ich pragnienie asymilacji do kultury amerykańskiej, ale z zachowaniem pewnych elementów tożsamości żydowskiej. 

W języku angielskim z tłumaczeniem, wstęp wolny.

Thursday, 12.01.2012, 17.00

An Amazing Fantasy: American Jews and the Comic Book Industry

Even in the United States, Jews were often rejected from jobs in favour of white Protestants. As a result, they were pushed to find jobs in a variety of different fields that were often considered less professional or vulgar. One of these industries where Jews pioneered their talents was the American comic book industry, which was virtually created by Jews seeking integration into a culture that often wanted to reject them. Balancing ideas and images of the American Dream with inspiration from Jewish traditions, Jewish artists created some of the world's most recognisable comic book characters, from Superman (modeled on Moses) to the Incredible Hulk (modeled on the Golem). Jewish cultural undertones permeated the stories. As a whole, the work of American Jewish comic book artists displays their desire to assimilate into the greater American culture while still retaining some elements of their distinctive Jewish identity.

In English with Polish translation, free admission.

Czwartek, 19.01.2012, godz. 17.00
„Noc morderców. Kaźń polskich profesorów we Lwowie i holokaust w Galicji Wschodniej” spotkanie autorskie z Dieterem Schenkiem

Książka opisuje jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń z okresu II wojny światowej. 2 lipca 1941 r., dwa dni po wkroczeniu wojsk niemieckich do Lwowa został aresztowany wielokrotny premier RP sprzed 1939 r. a także  profesor Politechniki Lwowskiej - Kazimierz Bartel. Wieczorem następnego dnia zostało aresztowanych 25 profesorów wyższych uczelni, a także kilkanaście przebywających w ich domach osób. Po krótkim przesłuchaniu nad ranem 4 lipca wszyscy zostali zamordowani. Do końca lipca 1941 r. dokonano kolejnych aresztowań i egzekucji. W tym roku mija dokładnie 70 lat od dokonania tej zbrodni. Książka jest doskonałym pretekstem aby przypomnieć to wydarzenie.

W języku niemieckim z tłumaczeniem, wstęp wolny.

Thursday, 19.01.2012, 17.00
The Murder of the Lwow Professors and the Holocaust in Eastern Galicia.
Meeting with the author Dieter Schenk.

Schenk's 2007 book describes one of the most tragic events of the Second World War. On 2 July 1941, just two days after the German army entered Lwów, Kazimierz Bartel, a well-known professor at the Lwów Polytechnic who served three times as Prime Minister of Poland in the Interwar Period, was arrested. The next evening, 25 other professors from the city's institutions of higher learning, their families and guests were also arrested. After a short trial on the morning of 4 July, all were executed. Several similar arrests and executions took place in Lwów throughout the month of July. Schenk's book provides an excellent way to commemorate the 70th anniversary of these crimes.

In German with translation, free admission.

Piątek, 27.01.2012, godz. 18.00

Dzień Pamięci o Holokauście
„Ochotnik. O rotmistrzu Witoldzie Pileckim” spotkanie autorskie z Marco Patricellim

Dzień Pamięci został ustanowiony w 2000 r. w celu upamiętnienia ofiar nazizmu, faszyzmu, Holokaustu i tych, którzy ryzykując własnym życiem chronili prześladowanych. Data 27  stycznia została wybrana dla upamiętnia dnia wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Włoski Instytut Kultury w Krakowie, zgodnie z trzyletnią tradycją, przedstawia w Żydowskim Muzeum Galicja i we współpracy z tym Muzeum, wydarzenie upamiętniające ten Dzień. Zapraszamy na prezentację polskiego tłumaczenia książki Marco Patricellego Il volontario - Ochotnik. O rotmistrzu Witoldzie Pileckim, w tłumaczeniu Krzysztofa Żaboklickiego.
Marco Patricelli wykłada historię współczesną Europy na Uniwersytecie G. d’Annunzio w Chieti, jest konsultantem programu telewizyjnego TG1 Storia, jest odpowiedzialnym za redakcję dziennika Il Tempo w Pescarze
W języku włoskim z tłumaczeniem, wstęp wolny.

Po spotkaniu zapraszamy do odwiedzenia wystawy „Anna Frank – historia na dzień dzisiejszy”. W drodze życiowej rodziny Franków odzwierciedlają się wydarzenia na świecie podczas i po okresie dyktatury narodowych socjalistów.

Friday, 27.01.2012, 18.00

Holocaust Remembrance Day
The Volunteer: The Story of Captain Witold Pilecki – meeting with the author Marco Patricelli

Holocaust Remembrance Day was established in 2000 with the goal of commemorating the victims of Nazism, Fascism, the Holocaust and those who risked their lives to save those who were persecuted. The date of 27 January was chosen to coincide with the commemoration of the liberation of Auschwitz-Birkenau. The Italian Cultural Institute in Krakow continues its three-year old tradition of hosting commemoration events in the Galicia Jewish Museum in partnership with its staff. This year, we invite you to the presentation of Krzysztof Żaboklicki's Polish translation of Marco Patricelli's book Il Volontario (The Volunteer: The Story of Captain Witold Pilecki). 
Marco Patricelli is a lecturer on contemporary European history at the G. d'Annunzio University in Chieti as well as a consultant for the television programme Storia (on TG1 in Italy). He is also responsible for editing the journal Il Tempo in Pescara.

After the meeting, we also invite you to visit the exhibition Anne Frank: A Story for Today, which presents the story of the Frank family as reflected in world events during and after the Nazi dictatorship.

In Italian with Polish translation, free admission.

Piątek, 27.01.2012
Muzeum po zmierzchu

W każdy ostatni piątek miesiąca Żydowskie Muzeum Galicja jest czynne do godziny 22.00.
(w tym: wystawy, Centrum Zasobów Multimedialnych i księgarnia)
W godz. 18.00-22.00 wstęp wolny

Friday, 27.01.2012

Museum After Dark

On the last Friday of every month, the Galicia Jewish Museum is open until 22.00.
Exhibitions, the Media Resource Centre and bookshop open all evening.     
18.00-22.00 – free admission


MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook